مشخصات فنی و فیزیکی پلی کربنات

مشخصات فنی و فیزیکی پلی کربنات

پلی کربنات هم مانند سایر محصولات دارای یک سری ابعاد رایج است که البته ممکن است ابعاد دیگری هم موجود باشد .

معمولا به دو نوع ابعاد ورق های ساده و چند جداره تقسیم می شود.

ابعاد ورقهای ساده

    ضخامت ۲ تا ۱۲ میلی‌متر
    حداکثر عرض ۲۰۵۰ میلی‌متر
    طول بنا به درخواست مشتری
    سایز استاندارد: ۳۰۵۰ * ۲۰۵۰ میلی‌متر

ورقهای چندجداره

    ضخامت ۴-۶ میلی‌متر دوجداره
    ضخامت ۸-۱۰ میلی‌متر دو جداره
    ضخامت ۱۶ میلی‌متر سه جداره
    حداکثر عرض ۲۱۰۰ میلی‌متر
    طول بنا به درخواست مشتری